Hỗ trợ khách hàng
Chính sách bảo mật:

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của người dùng:

ĐIỀU 1. SỰ CHẤP THUẬN
Sau khi khách hàng đồng ý, thông tin của khách hàng sẽ được thu thập bởi CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NHỰA CHỢ LỚN (“Chúng tôi”, “Nhựa Chợ Lớn”), được sử dụng như quy định tại Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng (“Chính sách này”). Tuy nhiên, khi khách hàng không đồng ý, khách hàng có thể dừng sử dụng dịch vụ và dừng việc cung cấp thông tin bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sẽ bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này. Chúng tôi khuyến khích khách hàng thường xuyên xem lại Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân trên vinatoy.com.vn

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

THÔNG TIN IP (INTERNET PROTOCOL – GIAO THỨC LIÊN MẠNG)
Chúng tôi có thể thu thập và xử lý "Thông tin IP" từ bạn.

Khi bạn đang truy cập vào vinatoy.com.vn từ một thiết bị điện tử, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu nhất định liên quan đến việc truy cập mạng, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành, URL và các trang web bạn truy cập trong miền web của chúng tôi.

Thông tin IP không thu thập để xác định cá nhân cụ thể nào. Chúng tôi sử dụng dữ liệu đó chỉ dành cho các mục đích của quản trị hệ thống máy chủ, phân tích số liệu thống kê và các xu hướng, và để đảm bảo rằng nội dung của trang web này được trình bày trong các định dạng hiệu quả nhất trên thiết bị điện tử của bạn, dù đó là một máy tính hoặc điện thoại di động.

Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu về vị trí địa lý từ nơi bạn truy cập vinatoy.com.vn, chẳng hạn như quốc gia và khu vực. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này dành cho mục đích thống kê và để đảm bảo rằng nội dung của trang web này được trình bày bằng ngôn ngữ thích hợp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Vinatoy.com.vn thu thập thông tin khi khách hàng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.

Khi bạn liên hệ với chúng tôi thông qua mục "Liên hệ", chúng tôi thu thập: Họ và tên - Địa chỉ thư điện tử (email) - Số điện thoại. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này chỉ để lưu trữ hồ sơ về sự tương tác giữa bạn và chúng tôi. Truy vấn hoặc nhận xét của bạn sẽ được chuyển tiếp tới Chăm sóc khách hàng và chúng tôi sẽ hồi đáp qua địa chỉ email của bạn.

- Chúng tôi cũng có thể lưu trữ thông tin của bạn trong hệ dữ liệu của mình khi chúng tôi xét thấy điều này cần thiết cho hoạt động tiếp thị và cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi và chương trình khuyến mãi mà bạn yêu cầu hoặc chúng tôi cho rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn. Theo đó, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích tiếp thị và hủy đăng ký từ danh sách gửi thư của chúng tôi bất cứ lúc nào.

COOKIES
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện dịch vụ dựa vào thói quen duyệt web của bạn và để điều chỉnh các nội dung của trang web này theo sở thích của bạn.

Cookie là một phần của thông tin được gửi bởi máy chủ của chúng tôi và lưu trữ bởi trình duyệt web của bạn. Mỗi lần bạn truy cập vinatoy.com.vn, các thông tin sau đó được gửi lại cho máy chủ của chúng tôi. Điều này cho phép máy chủ của chúng tôi xác định truy cập và thiết lập sở thích của bạn, nhưng cookie không thể liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn. Cookies theo phiên sẽ tự động bị xóa khỏi thiết bị điện tử của bạn khi bạn đóng các trình duyệt web. Cookie đã lưu trữ sẽ được giữ cho đến khi nó được xóa thủ công, hoặc bị quá hạn.

Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để phân tích việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Google Analytics thống kê thông tin sử dụng trang web bằng các phương tiện của các tập tin cookie đã được lưu trữ trên thiết bị điện tử của bạn. Các thông tin được tạo ra là vô danh và được sử dụng để tạo ra các báo cáo về việc truy cập và sử dụng của trang web. Google lưu trữ những thông tin này và sử dụng theo Chính sách bảo mật được đăng tải tại http://www.google.com/privacypolicy.html. Việc tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách cookie của chúng tôi. Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie của chúng tôi, bạn có thể cài đặt trình duyệt web của bạn để từ chối chúng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc vô hiệu hóa các cookie có thể ngăn cản bạn truy cập vào một số tính năng của trang web này. Do đó chúng tôi khuyên bạn nên cho phép việc sử dụng cookie.

ĐIỀU 3. PHẠM VI SỬ DỤNG
1. Thông Tin Ip (Internet Protocol – Giao Thức Liên Mạng), Cookies: sử dụng nội bộ với mục đích tối ưu và phát triển hệ thống.
2. Thông tin cá nhân: Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn cung cấp trong vinatoy.com.vn đều được bảo mật. Chúng tôi sẽ không tiết lộ, bán, chia sẻ hoặc để lộ thông tin của bạn cho một bên thứ ba khác.

ĐIỀU 4. QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh các thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi lại thông tin vào mục “Liên hệ” để chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này hoặc yêu cầu chúng tôi loại bỏ thông tin của bạn ra khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền của bạn bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi, bạn chỉ cần gửi yêu cầu bằng văn bản theo địa chỉ liên hệ tại mục Thông tin liên hệ. vinatoy.com.vn sẽ tiếp nhận thông tin, xác định danh tính và hỗ trợ giải quyết yêu cầu của khách hàng.

ĐIỀU 5. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ. Bên cạnh đó, trong thời gian lưu trữ thông tin, tất cả thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được bảo mật có mã hóa trên máy chủ của vinatoy.com.vn.

ĐIỀU 6. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN
6.1. Trường hợp có thể cung cấp thông tin
Vinatoy.com.vn sẽ không tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của khách hàng cho các pháp nhân trong trường hợp:

+ Những thông tin (tên, số điện thoại và email) là công khai để Đối tác – Đại lý của chúng tôi, các hãng vận tải có thể liên hệ với bạn, các Cổng thanh toán giúp khách hàng thanh toán. Những pháp nhân này bị hạn chế khả năng sử dụng thông tin của khách hàng trong phạm vi dịch vụ cung cấp.

+ Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với đối tác kinh doanh tin cậy, kể cả các nhà mạng di động. Những pháp nhân này có thể sử dụng thông tin của khách hàng để cung cấp các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu. Hoặc nếu đối tác có nhu cầu thì chúng tôi có thể cung cấp cho đối tác tài liệu khuyến mại, quảng cáo và các tài liệu khác.

6.2. Trường hợp phải cung cấp thông tin
Trong trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc khi cần thiết để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin trong trường hợp sau:

+ Để tuân thủ pháp luật hoặc đáp ứng quy trình pháp lý bắt buộc (chẳng hạn như lệnh khám xét hoặc lệnh khác của tòa).

+ Xác minh hoặc thi hành việc tuân thủ các chính sách điều chỉnh dịch vụ của chúng tôi.

+ Bảo vệ quyền và nghĩa vụ, tài sản hoặc sự an toàn của khách hàng và các công ty liên kết, đối tác kinh doanh hay khách hàng của chúng tôi.

+ Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho các bên khác có liên quan với giao dịch của công ty của khách hàng cho bên thứ ba nếu cơ quan chức năng có yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về khách hàng với các bên thứ ba khi nhận được sự chấp thuận của khách hàng.

ĐIỀU 7. AN TOÀN DỮ LIỆU
Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

1) Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

2) Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

3) Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

ĐIỀU 8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH HOẶC SAI PHẠM VI
Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng gửi khiếu nại đến Ban Quản trị vinatoy.com.vn thông qua email info@nhuacholon.com.vn hoặc gọi điện thoại tới số (028) 3980 5394 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Yakara sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm giải quyết khiếu nại cho khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

ĐIỀU 9. THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Thông tin liên hệ trực tiếp của chúng tôi:

- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NHỰA CHỢ LỚN
- Địa chỉ: 8H An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP.HCM
- Hotline: (028) 3980 5394 - 8762 286
- Email: info@nhuacholon.com.vn

ĐIỀU 10. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
Vinatoy.com.vn trân trọng quan hệ với khách hàng và người dùng. Chúng tôi nỗ lực đảm bảo cung cấp thông tin có trách nhiệm và hệ thống hoạt động chính xác.

Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn cung cấp trong mục “Liên hệ” đều được bảo mật. Thông tin chỉ được tiết lộ cho các nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển có liên quan. Chúng tôi sẽ không tiết lộ, bán, chia sẻ hoặc để lộ thông tin của bạn cho một bên thứ ba khác, sử dụng thông tin đúng phạm vi và mục đích.

Vinatoy.com.vn mong muốn mang lại cảm giác an toàn cho bạn khi bạn truy cập website của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ tất cả thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn. Để ngăn chặn truy cập trái phép, đảm bảo sử dụng đúng thông tin, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp và công nghệ bảo mật Internet hợp lý.

Chính sách bảo mật thông tin có thể thay đổi theo thời gian hoặc tình hình thực tế. Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật thông tin cá nhân bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Quy định này không phải là một hợp đồng có hiệu lực pháp lý. Nhưng, vinatoy.com.vn cam kết tuân theo quy định này để bảo vệ tất cả dữ liệu thông tin của khách hàng.
 
Trả lời : Trong quá trình sử dụng, nếu linh kiện sản phẩm bị hư hỏng, quý khách có thể đến Cửa hàng Vinatoy - Số 57 Hậu Giang, Phường 2, Quận 6, TPHCM để được tư vấn và thay mới.
Quý khách hàng ở các khu vực khác ngoài thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng liên hệ số điện thoại (08) 3980 5394 - 8762 286 để được hướng dẫn.
Trả lời : Khách hàng có thể phản ảnh bằng 3 cách:
1/ Điện thoại: (08) 3980 5394 - 8762 286
2/ Email: info@nhuacholon.com.vn
3/ Phản ánh với chúng tôi tại mục Liên hệ trên website này
Để mua hàng online bạn vui lòng truy cập đường dẫn: MUA ONLINE và lựa chọn các sản phẩm mong muốn, điền đầy đủ thông tin gửi về cho công ty.Sau đó bộ phận bán hàng online sẽ liên lạc lại với bạn để thông tin chi tiết.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH


I. Loại sản phẩm bảo hành
Xe đạp hai bánh các loại 12 in, 14 in, 16 in, 20 in • Xe điện ba bánh (có bình acqui)
Không áp dụng bảo hành cho các sản phẩm còn lại


II. Thời gian bảo hành:
Bảo hành 03 tháng áp dụng tính từ ngày xuất hóa đơn.
Áp dụng chính thức từ ngày 01/07/2018.


III. Những chi tiết được bảo hành:
Đối với xe đạp hai bánh chỉ áp dụng bảo hành với các chi tiết sau.
Bộ khung sườn, gấp, tay lái.
Bộ truyền động sên – líp - giò dĩa, bánh xe.
Yên ngôi trước sau.
Thắng trước sau.
Đối với sản phẩm xe điện ba bánh chỉ áp dụng bảo hành cho phần điện và bình acqui.


IV. Các trường hợp không áp dụng bảo hành:
Sử dụng quá độ tuổi và tải trọng ghi trong hướng dẫn sử dụng.
Sử dụng sai công năng của sản phẩm gây hư hỏng.
Các chi tiết decal và tem khi sử dụng bị rách.
Làm ướt hoặc tác động mạnh gây hỏng mô tơ điện và acqui.
Không hỗ trợ bảo hành những phần nhựa trên sản phẩm.
Lưu ý: Vinatoy vẫn hỗ trợ thay thế nhưng có tính phí nếu khách hàng có nhu cầu với các chi tiết như mô tơ điện, acqui và các phần nhựa bề trên sản phẩm.

V. Các kênh mua hàng được áp dụng bảo hành:
- Mua tại cửa hàng Vinatoy (Địa chỉ: 57 Hậu Giang, Phường 2, Quận 6, TPHCM

- Mua qua MUA ONLINE và Fanpage Vinatoy - Xe và đồ chơi trẻ em
 
Không áp dụng mua tại nhà phân phối, đại lý hoặc các kênh khác.

VI. Địa điểm hỗ trợ bảo hành:
Quý khách hàng vui lòng mang sản phẩm tới cửa hàng Vinatoy.
Địa chỉ: 57 Hậu Giang, Phường 2, Quận 6, TPHCM để được hỗ trợ bảo hành
 
CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

1. Phạm vi áp dụng

Tất cả các khách hàng khi đặt mua sản phẩm của MUA ONLINE đều sẽ được cam kết bảo hành 01 tháng và trong thời gian 7 ngày đầu nếu không hài lòng về sản phẩm được quyền đổi sang sản phẩm khác theo mức phí quy định.

2. Điều kiện đổi trả

- Còn nguyên vẹn, sử dụng tốt.

- Thời gian: trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua

- Yêu cầu giữ nguyên bao bì, tem mác của sản phẩm khi đổi trả

- Số lần đổi trả cho 1 sản phẩm là 1 lần

- Các sản phẩm không được đổi trả: đã hết thời gian đổi trả, không còn đầy đủ, nguyên vẹn, bị móp méo, sản phẩm trầy xước nhẹ (Ngoại trừ các trường hợp từ chối bảo hành nêu trên):

Chúng tôi rất vui vì quý khách hàng đã tin cậy sử dụng sản phẩm của Shop.

Chúng tôi cũng rất sẵn lòng lắng nghe các góp ý và yêu cầu của quý khách hàng.

Quý khách có thể liên hệ số: (028)3980 5394 - 8762 286 (giờ hành chính) để đóng góp ý kiến của quý khách về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Xin trân trọng cảm ơn !Để trải nghiệm mua hàng của quý khách diễn ra thuận tiện và nhanh chóng, Vinatoy hỗ trợ các hình thức thanh toán sau :

Tiền mặt trực tiếp

Quý khách có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên chuyển phát dưới hình thức chuyển phát COD khi mua hàng trên website vinatoy.com.vn

Hình thức này chỉ áp dụng cho địa chỉ giao hàng trong khu vực TPHCM

Thanh toán chuyển khoản

Chuyển khoản vào tài khoản dưới đây:

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH SX-TM NHỰA CHỢ LỚN

Số tài khoản: 060114759972

Ngân hàng: Sacombank - Chi nhánh Chợ Lớn

Sau khi chuyển khoản thành công, quý khách vui lòng thông báo cho chúng tôi việc chuyển tiền và số tài khoản của quý khách bằng điện thoại, email .. để thuận tiện trong việc kiểm tra.

Liên hệ qua số (028)3980 5394 - 8762 286 để được tư vấn

I. Chính sách giao hàng
- Giao hàng có phí vận chuyển. Phí giao sẽ được cộng trực tiếp vào đơn hàng khi quý khách đặt hàng.
- Đối với khách hàng ở ngoại tỉnh hoặc có yêu cầu chuyển phát thì chúng tôi sẽ chuyển phát nhanh đến tận nơi cho khách hàng.

II. Hiệu lực
Chính sách này không áp dụng đối với hàng hóa là quà tặng, hàng khuyến mại. Các chương trình khuyến mại không áp dụng đồng thời (nhưng không bao gồm khuyến mại ở mục I của chính sách này), ưu tiên khuyến mại lớn nhất dành cho khách hàng tại thời điểm giao dịch.

III. Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng tại TP.HCM từ 03 - 48 giờ đồng hồ tính từ thời điểm xác nhận đơn hàng với khách hàng.
Thời gian giao hàng COD ở các tỉnh, thành phố sẽ tuỳ thuộc vào từng địa chỉ của khách hàng, bộ phận xử lý đơn hàng sẽ báo cụ thể với khách hàng (Trung bình khoảng 2 – 5 ngày làm việc)
Trong trường hợp khách hàng cần vận chuyển HỎA TỐC thì quý khách vui lòng trao đổi với nhân viên bán hàng sẽ tư vấn cụ thể.

Các trường hợp đặc biệt, khách hàng vui lòng liên hệ với Hotline 05858 59591

Lưu ý: Vào thời gian cao điểm (lễ, tết), hoặc tùy theo một số điều kiện khách quan (như thiên tai, hỏng hóc phương tiện, v.v…), chúng tôi không thể giao hàng ngay nên sẽ thỏa thuận thời gian giao hàng cụ thể cho quý khách.

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin cậy và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

 
Cách 1: Gọi điện thoại đến tổng đài (028) 3980 5394 từ 8g30 - 17g30 (trừ Chủ Nhật & Ngày Lễ) để đặt hàng, nhân viên chúng tôi luôn sẵn phục vụ, tư vấn và hỗ trợ quý khách mua được sản phẩm ưng ý.
Cách 2: Đặt mua hàng online trên MUA ONLINE
Bước 1: Tìm sản phẩm cần mua
Bạn có thể truy cập MUA ONLINE, website sẽ chuyển hướng sang https://nhuacholon.vn/ để tìm và chọn sản phẩm muốn mua bằng nhiều cách:
+ Sử dụng ô tìm kiếm phía trên, gõ tên sản phẩm muốn mua (có thể tìm đích danh 1 sản phẩm). Website sẽ cung cấp cho bạn những gợi ý chính xác để lựa chọn:
+ Trang web luôn có sẵn những gợi ý sản phẩm hot nhất bạn cũng có thể chọn xem ngay mà không cần tìm kiếm:
Bước 2: Đặt mua sản phẩm
Sau khi chọn được sản phẩm ưng ý muốn mua, bạn tiến hành đặt hàng bằng cách:
+ Chọn vào nút THÊM VÀO GIỎ HÀNG nếu bạn muốn mua sản phẩm này
+ Điền đầy đủ các thông tin mua hàng theo các bước trên website, sau đó chọn hình thức nhận hàng là giao hàng tận nơi hay nhận tại cửa hàng, chọn hình thức thanh toán là trả khi nhận hàng hay thanh toán chuyển khoảng và nhấn chọn nút Thanh Toán để hoàn tất đặt hàng.
+ Sau khi đặt hàng thành công, Vinatoy & Nhựa Chợ Lớn sẽ liên hệ quý khách để xác nhận và hoàn tất thủ tục.
+ Ngoài các cách trên, để mua hàng tại Vinatoy quý khách còn có thể để lại bình luận tại bất kì đâu trên website (có thông tin tên, số điện thoại...), hoặc trực tiếp chat với tư vấn viên của công ty thông qua fanpage để được tư vấn và đặt mua sản phẩm.
* Lưu ý:
1. Chúng tôi chỉ chấp nhận những đơn đặt hàng khi cung cấp đủ thông tin chính xác về địa chỉ, số điện thoại. Sau khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ liên lạc lại để kiểm tra thông tin và thỏa thuận thêm những điều có liên quan.
2. Một số trường hợp nhạy cảm: giá trị đơn hàng quá lớn & quá cồng kềnh. Chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với quý khách để thống nhất lại thời gian giao hàng cụ thể.
3. Trong trường hợp giao hàng chậm trễ mà không báo trước, quý khách có thể không nhận hàng và chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền mà quý khách trả trước (nếu có) trong vòng 7 ngày.
4. Công ty cam kết tất cả hàng hóa gửi đến khách hàng đều là hàng mới 100% (có đầy đủ hóa đơn, được bảo hành chính thức). Những rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển (va đập, ẩm ướt, tai nạn...) có thể ảnh hưởng đến hàng hóa, vì thế xin Quý Khách vui lòng kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi ký nhận. Vinatoy & Nhựa Chợ Lớn sẽ không chịu trách nhiệm với những sai lệch hình thức của hàng hoá sau khi Quý khách đã ký nhận hàng…

Khách hàng có thểphản ánh bằng 3 cách:

1. Điện thoại: (028) 3980 5394 - 8762 286

2. Email: info@nhuacholon.com.vn

3. Phản ánh với chúng tôi tại mục Liên hệ trên website này